הגזירה –

בפורים: להשמיד להרג ולאבד. על: הגוף. מפני: שנהנו מסעודת אחשורוש. חטאו ב: חומר.

בחנוכה: להשכיחם תורתיך, ולהעבירם מחקי רצונך. על: הרוח, הנשמה. מפני: נמשכו אחר תרבות יון. חטאו ב: רוחניות

הנס –

בפורים: ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. נס גשמי.

בחנוכה: מצאו כד שמן, שהיה מספיק ללילה אחד, ודלק שמונה לילות. נס רוחני.

מצוות החג –

בפורים: משלוח מנות, וסעודה. מי חוגג? הגוף.

בחנוכה: הדלקת נרות, הלל והודיה. מי חוגג? הנשמה.

המאכל המאפיין –

בפורים: אזני המן. מסמל את: הגשם, הכל מלא, אין טיפת רוח.

בחנוכה: סופגניות. מסמל את: הרוח, ספוגי מלא אויר.

המשחק –

בפורים: רעשן. מסובבים מ: מלמטה. רמז ל: גשמיות, למטה.

בחנוכה: סביבון. מסובבים מ: מלמעלה. רמז ל: רוחניות למעלה.

ההשתדלות לביטול הגזירה –

לכאורה, לאור הנאמר לעיל –

בפורים: מלחמה. והנימוק: כשהגזירה על הגוף הגשמי, נאבקים בצורה גשמית.

בחנוכה: תפילה. הנימוק: כשהגזירה על הנשמה, נאבקים בצורה רוחנית.

למעשה –

בפורים: התפללו

בחנוכה: נלחמו

מדוע?

משל, למה הדבר דומה? אדם הגר בשכירות.

המשכיר מוכן לשלם על זיפות הגג וכדו', אך אינו מוכן בשופו"א לשלם עבור המים והחשמל.

והסיבה: הדירה היא שלו, לכן הוא דואג לזיפות, אך במים ובחשמל משתמש השוכר.

והנמשל:

הגוף: הוא כדירה שכורה, ולמעשה שייך לקב"ה. ואנו גרים בשכירות. הבעה"ב דואג.

והרוח: היא שלנו, היא אנו עצמנו, ועלינו מוטל לדאוג לנשמתנו.

ולכן –

בפורים: התפללו, הודיעו לבעה"ב.

בחנוכה: היה עלינו להילחם. לדאוג לחלק שלנו.

מבוסס על הרצאתו של הרב ירחמיאל קראם

תוכן זה מוגבל לחברי האתר. אם אתה משתמש קיים, נא להיכנס. משתמשים חדשים יכולים להירשם להלן.

כניסת משתמשים רשומים
   
רישום משתמש חדש
*שדה חובה