פרשת השבוע

דפי סיכום ושעשוע על פרשיות השבוע מתאים לכיתות ה-ח פרשת חיי שרה ד פרשת חיי שרה ח פרשת וירא ח פרשת וירא ד פרשת חיי שרה ו פ.ש. לך לך ד פ. ש. לך לך פ. ש. בראשית ד'  בראשית...

קרא עוד