ההלחם

בעיר המילים צהלה ורינה ריקודים ושירה, השמחה במעונה. כל סוגי המילים מקפצות בקרבה  הן פשוט סיבה...

קרא עוד