סוכות

ביום כיפור נדמינו למלאכים. ביום כיפור הוכחנו לעצמינו ולבורא העולם כי אנו רוצים להיות מלאכים. הראינו שהחיים שלנו הם חיים של עבודת השם.
בסוכות אנו לומדים כי עבודת השם הינה גם בתוך מעשי היום יום. גם באכילה ושתיה אנו עובדים את השם. והכל תלוי בכונה שלנו. לכן צווינו לגור בסוכות, כדי ללמוד שגם על ידי השתמשות בעולם הזה ניתן לעבוד את השם יתברך.
בראש השנה )יום יצירת האדם( הקב"ה נפח נשמה בתוך הגוף, וגם אנו מכניסים את הנשמה, לתוך החומר. על ידי הכונה.

קרא עוד