בחר 'דף'

קטגוריה: שלשת הרגלים

עבדות וחרות ואמונה – פסח (חלק ב')

אף פרעה עצמו, לא היה בן חורין. מוכרח היה לשמור על מקומו. לבצר את מעמדו תדיר. לא היתה לו בחירה. "ויקם מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף". לא כתוב קודם "וימת מלך מצרים" ורק אחר כך "ויקם מלך חדש", כשם שנאמר בכל מקום, וכפי שהסברא נותנת. וכך פירשו רבותינו בעלי התוספות: אמרו לו בא ונזדווג על אומה זו, אמר להם עד עתה אנו חיין משלהם – בזכותם, בזכות יוסף שזן את ארץ מצרים בשבע שני הרעב, – היאך נזדווג להם?! ולא שמע אליהם. הורידוהו מכסאו שלשה חדשים. כיון שראה כך, אמר להם אשמע לכם. לכך כתיב ויקם. אפילו פרעה לא יכול היה לפעול כפי הכרתו. בית היוצר לעבדים. עבדי החומר, ומשרתיו הנרצעים של הטבע.

קרא עוד

עבדות וחרות ואמונה – פסח

הבה נניח לרגע לדמיונות הילדות, נניח לחזיונות הלילה. בל ניתן לאחרים, ולו יהיו אלו היסטוריונים, אמנים או אפילו פילוסופים, לקבוע במוחנו מסמרות, בענין כה נעלה. בענין כה גבוה, וכה בלתי נתפש כמעט, כרעיון החירות. ננסה אולי, לחשוף את קרביו של החופש, אשר שאפו כל בני האדם, בכל הדורות, להגיע עדיו, לגעת בו ולמששו.

קרא עוד

לא מצאת את מה שחיפשת

אולי תתרום לכלל ישראל משהו משלך, להשלים את החלל הקיים…

קרא עוד

התחברות

חיפוש

Search
Generic filters
Exact matches only

ענן תגיות

תגובות אחרונות באתר