העולם הזה והעולם הבא.

 

חכמינו המחישו לנו בדוגמאות רבות את היחס שבין שני העולמות. עולם הזה כזמן ההכנה, והעולם הבא כזמן קבלת השכר.

זהו בעצם פרויקט שנמשך על פני כמה שנים. בשנה אחת, נמסר השיעור – כשיעור ביהדות על הפרק הראשון במסילת ישרים – שהוא הפתיח למסילה.

העיון במדרשים, ולאחר מכן העיון בדברי הרמח"ל מבאר את עצמו.

 

לאור ההצלחה, בשנה שלאחר מכן, נבחר נושא השבת כנושא שנתי בבית הספר. והשבת הרבה משמעויות לה. החל משבת בראשית, שבת האדמה, וכלה ביום שכולו שבת.

במסגרת תחרות קישוט כיתות מסביב הנושא השנתי, נכתב השיר, והכיתה קושטה בהשראתו.

 

וכשנתיים לאחר מכן, נוצר קישוט הקיר, המנסה להמחיש ויזואלית, מצד אחד את עולם ההכנה, כאנייה עוגנת, ומהצד השני דולקים נרות השבת – המרמזים ליום שכולו שבת.