שיעורי יהדות בנושאי חודשי אלול ותשרי – ימי הרחמים והסליחות, מנסים להעביר את התחושות וההרגשים המיוחדים לימים אלו, ולהתגבר על קונפליקטים מצויים אצל תלמידים בגילאי העשרה.

 

כך מתבררים להם נושאים עמוקים במחשבת ישראל.

 

לדוגמא:

התשובה – מהי בכלל? איך עושים תשובה? איך היא מועילה?

על כך נסוב השיעור: החטא ותשובתו.

האם עד כדי כך גדול כוחה של התשובה? האם גם לי תועיל התשובה?

על כך בשיעור: התשובה.

מה תפקידו של השופר? כיצד הוא עשוי לעורר אותי?

בשיעור: קול שופר.

מדוע איני מצליח להתעורר מימי הדין?

בשיעור: עורו ישנים.

 

השיעורים כולם מבוססים על דבריהם של גדולי המוסר והמחשבה כ"שפתי חיים", "מכתב מאליהו" ו"ר' שמשון פינקוס".