פורסם על ידי ב 6 בינואר 2014 בתוך שונות | 2 תגובות

מעשה באדרינוס המלך שהיה עובר למלחמה, והיה הולך עם גייסות שלו להלחם עם מדינה אחת שמרדה בו, ומצא זקן אחד שהיה נוטע נטיעות של  תאנים, א"ל אדרינוס אתה זקן עומד וטורח ומתייגע לאחרים, א"ל לאדרינוס אדוני המלך, הריני נוטע אם אזכה אוכל מפירות נטיעתי, ואם לאו  - יאכלו בני. שיחה לפני חלוקת בתוספת ברכה שנכתבה לתלמידות בהקשר לשיחה. תעודות – שיחה הזורע...

המשך קריאה