פורסם על ידי ב 20 באוגוסט 2013 בתוך יהדות, מועדי ישראל, עשרה בטבת, תשובה | אין תגובות

משל למה הדבר דומה? למלך שבנה לו ארמון חדש. והיה הארמון מפואר ומיוחד במינו. משנשלמה העבודה, שמח המלך שמחה רבה ורצה שביום חנוכת הבית ישמחו עימו בני המדינה כולה. מה עשה? הכריז בכל הממלכה שביום חנוכת הבית יוכל כל אחד להכנס לבית האוצרות של המלך וליטול משם כאוות נפשו. מששמעו יועצי המלך את הכרוז, נבהלו מאד. והלא יתמו אוצרות המלך! אמרו זאת למלך, ואף המלך הודה...

המשך קריאה