פורסם על ידי ב 1 בנובמבר 2013 בתוך מלכים א', מלכים ב', נביא | 3 תגובות

דפי סיכום, עבודות, מבחנים על ספר מלכים א' וב' הערה חשובה: חלק מהדפים אינם מיועדים לחלוקה לתלמידים אלא דפי עזר למורה.   מלכים ב' ט, יג, יז, יט, כ מלכים א פרק יד- סוף מלכים א פרק יד מלכים א פרק יג מלכים א פרק יב מבחן מלכים א וב מבחן מלכים א יט – כב מלכים א פרק טז מבעשא עד אחאב מלכים א פרק טו מלכים א פרק טז מבחן יב-טז מבחן יב, יג, יד, יז, יח מבחן...

המשך קריאה