פורסם על ידי ב 20 בנובמבר 2013 בתוך יהושע, נביא | תגובה אחת

עוד מספר דפים על נביא יהושע

פתיחה ללימוד נביא יהושע 

רדק פרק ד פסוק יט