פורסם על ידי ב 19 בנובמבר 2013 בתוך חנוכה, יהדות, מועדי ישראל | אין תגובות

הדפים הבאים חולקו לבנות כפרויקט כיתתי – חומר על חנוכה ללמידה עצמית.

הכיתה התחלקה לחמש קבוצות. כל קבוצה קבלה נושא אחד והיתה צריכה ללמוד אותו היטב ולהעבירו בצורה מעניינת לשאר בנות הכיתה

בסופו של דבר היה לכל בת קלסר שקף עם כל החומר ואז במסיבת חנוכה ערכתי להן חידון על החומר.

 

מי להשם אלי

להשכיחם תורתך

להודות ולהלל לשמך הגדול

וקבעו שמונת ימי חנוכה – הלכות הדלקת הנרות

והדליקו נרות