פורסם על ידי ב 14 באוקטובר 2013 בתוך כללי, נביא, שמואל ב' | אין תגובות

דפי סיכום ועבודות על ספר שמואל ב'

שמואל ב' פרק ב' פסוקים י"ח-סוף

שמואל ב' פרק ג' פסוקים כ"ב-סוף

שמואל ב' פרק ג' פסוקים א'-כ"א

שמואל ב' פרק ד

שמואל ב' פרק ה'

שמואל ב' פרק ז-תפילת דוד

שמואל ב' פרק ז-נבואת נתן לדוד

שמואל ב' -מרד אבשלום

שמואל ב' – פרק י"א

שמואל ב' – פרק י"ד

שמואל ב' – פרק ט"ו

שמואל ב' – פרק טז

שמואל ב' – פרק יז

שמואל ב' – עניינים נוספים בפרק י"ז

שמואל ב' ט"ו-י"ח

שמואל ב' – פרק י"ט

שמואל ב' – פרק כ'

שמואל ב' – פרק כ"ג

שמואל ב', א-ז – עבודה

שמואל ב', ח-יד – עבודה

שמואל ב', יט-כד – עבודה

שמואל ב' – תשובות לפרק ט"ז

שמואל ב' – מבחן פרקים ט"ו-י"ט