פורסם על ידי ב 29 בספטמבר 2013 בתוך יהדות | 4 תגובות

דף עבודה.

שכפול של פסוקים ואמרות חז"ל בשבח ומעלת הגשמים, מפוזרים בין הטיפות.

ודף עבודה למלאות בצורה מסודרת והיררכית, את ראשי הפרקים העולים מהפסוקים ומהמאמרים.

התלמידים יחפשו ומלאו בהכוונת המורה בכיתה, או כדף סיכום לעבודת בית.

 

 

התפזורת דף העבודה