פורסם על ידי ב 20 באוגוסט 2013 בתוך יהדות, ימי הרחמים והסליחות, מועדי ישראל, תשובה | תגובה אחת

נשאלה נא שאלה זו בקהל:
הקראתם מימיכם ספרות וסיפורת על מלחמות?

ודאי. העולם למוד סבל ומלחמות. והמלחמה לוקחת חלק פעיל הן בספרות הכללית, והן בספרות יחודית לשטח זה.

והספרים שקראתם, עסקו בחיילים בחזית או בעם שבעורף?

התשובות מגוונות. כי יש ספרות המתמקדת בפעולות המלחמתיות בשדה המערכה, ויש שיכוונו את מבטם לתגובותיהם של האנשים בחיי היום יום, בעת המלחמה.

ואיזה סגנון של ספרות וסיפורת הזכירה לכם המלחמה האחרונה שהתרגשה עלינו, מלחמת לבנון השניה?

ושוב תשובות שונות. כי יש שיזכרו ב"שואה" – במלחמת העולם השניה, ויש שדוקא חשו כבמלחמת המפרץ, ויהיו שישוו זאת למתקפה על מגדלי התאומים. הצד השווה שברוב התשובות, התחושה של נרדפות העורף.

ומהו באמת ההבדל בין הלוחם בקרב, לבין משפחתו שבבית?

לקובץ השיעור המלא