ביום שני נבראו המים, ונבראה גם המחלוקת. שנחלקו המים העליונים והמים התחתונים. לכן לא נאמר כי טוב. ובמקום שבו המים נמצאים שם נמצאת המחלוקת והפורענות. לכן מים הם תמיד לשון ריבוי, ואין מים ביחיד. המריבה בין האבות לפלשתים הייתה בשל בארות המים.  ודור המבול לקו במים. וכן מצרים לקו במים. ומשה ואהרן לקו במים. המה מי מריבה. כל זאת ועוד מובע בשיר המצורף.

 

(כל שימוש בשיר שלא במסגרת הוראה, דורש אישור מראש).

 

לקובץ השיר

תוכן זה מוגבל לחברי האתר. אם אתה משתמש קיים, נא להיכנס. משתמשים חדשים יכולים להירשם להלן.

כניסת משתמשים רשומים
   
רישום משתמש חדש
*שדה חובה