פורסם על ידי ב 1 באוגוסט 2013 בתוך יהדות, ימי הרחמים והסליחות, מועדי ישראל | אין תגובות

-         לך, בני, לעיירה הסמוכה, ובקש שם מיהודי בשם רבי ברוך כי ישנה לך פרק בעבודת השם. הרבי אמר, הרבי יודע. הלך החסיד לעיירה וביקש שם את רבי ברוך. אך כל היהודים פה אחד. כך גם ראש הקהל, וכך גבאי בית הכנסת. -         אין כאן ר' ברוך. -         שמא התכוון רבך לברוך הסבל, הרי הוא גר בבית השני שאחרי בית הכנסת. הלך החסיד לברוך הסבל, וסיפר לו את מטרת בואו. אין...

המשך קריאה