פורסם על ידי ב 23 בפברואר 2014 בתוך יהדות | תגובה אחת

"בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו."

מימות א"א ועד הימים שלנו, הגויים עומדים עלינו להרוג אותנו בגזרות חדשות הם מנסים בהמון דרכים

אבל הגבורה היהודית הטהורה מתגלית בלב היהודי בכל הזמנים,

הכח המיוחד כדי לעשות זאת קבלנו מא"א אבינו בזכותו עד היום הכח המופלא הזה ממשיך לבעור ונותן לנו ולכל הדורות את הכח למסור את הנפש

ה' ניסה את א"א ב10 ניסיונות

מסירות נפש