פורסם על ידי ב 14 בינואר 2014 בתוך דפי חזרה ומבחנים, פרקי אבות | אין תגובות

מס' דפים על פרקי אבות

 

סכום משנתו של רבן גמליאל 

בחן מחצית א