פורסם על ידי ב 15 בינואר 2014 בתוך טו בשבט | אין תגובות

אלוקי-

תן בי את קמח החיטה שאוכל להבחין מהי סולת.

תן בי את קנה השעורה, שאוכל להבין מהי פסולת.

תן בי את קמטיו של הצימוק, שאוכל לקמט את מצחי במחשבה טובה.

תן בי את הצטמקות התאנה- שאוכל להשליט על עצמי ענווה.

תן בי גרענים אדומים של רימון- שאוכל לשימם לי כתמרור מאותת……

קטע לטו בשבט