פורסם על ידי ב 6 בינואר 2014 בתוך טו בשבט, יהדות | 2 תגובות

אמר הקב"ה –

הארץ שלי -  שנאמר: לד' הארץ ומלואה.

ישראל שלי – שנאמר: כי לי בני ישראל עבדים.

מוטב שאנחיל – ארצי לעבדי, שלי לשלי.

לא ממש מערך שיעור אבל דף עבודה נחמד על ט"ו בשבט, שמסביר את מהותו של היום.

 

טו בשבט