פורסם על ידי ב 1 בנובמבר 2013 בתוך יהדות, תפילה | אין תגובות

קטע המתאים יותר לפתיחת שנת הלימודים – אבל אפשר גם להתאימו לתחילת כל יום לפני התפילה.

נאמר בתורה וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ,

                        וכל עשב השדה טרם יצמח – -

                              כי לא המטיר ה' א-לקים על הארץ,

ולמה לא המטיר ומה טעם לא המטיר

לפי שאדם אין לעבוד את האדמה.

אין מכיר בטובתן של גשמים.

וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם

התפלל עליהם וירדו, וצמחו האילנות והדשאים.

לקטע המלא