פורסם על ידי ב 24 בנובמבר 2013 בתוך הבעה, עברית | אין תגובות

שיעור הבעה לכיתה ז'

תיאור חפץ מזויות ראיה שונות