פורסם על ידי ב 1 בנובמבר 2013 בתוך מלכים א', מלכים ב', נביא | 3 תגובות

דפי סיכום, עבודות, מבחנים על ספר מלכים א' וב'

הערה חשובה: חלק מהדפים אינם מיועדים לחלוקה לתלמידים אלא דפי עזר למורה.

 

מלכים ב' ט, יג, יז, יט, כ

מלכים א פרק יד- סוף

מלכים א פרק יד

מלכים א פרק יג

מלכים א פרק יב

מבחן מלכים א וב

מבחן מלכים א יט – כב

מלכים א פרק טז מבעשא עד אחאב

מלכים א פרק טו

מלכים א פרק טז

מבחן יב-טז

מבחן יב, יג, יד, יז, יח

מבחן בנביא מלכים א

מבחן במלכים ב ב-ז

חזרה בנביא מלכים ב

חזרה בנביא מלכים א

התפצלות המלכות לאחר שלמה המלך