פורסם על ידי ב 24 בנובמבר 2013 בתוך חנוכה, יהדות, מועדי ישראל | אין תגובות

לקחים מענייני חנוכה

לקחים מעניני חנוכה-דף סיכום