פורסם על ידי ב 24 בנובמבר 2013 בתוך הבעה, עברית | אין תגובות

שיעורי הבעה

 

סימנים חוץ לשוניים

משימת ברירה- הקדמה

אפיון דמות

מחוון אפיון דמות

מבחן- דבור בפני ציבור