פורסם על ידי ב 16 באוקטובר 2013 בתוך בראשית, פרשת השבוע | אין תגובות

דפי סיכום ושעשוע על

פרשיות השבוע

מתאים לכיתות ה-ח

פרשת חיי שרה ד

פרשת חיי שרה ח

פרשת וירא ח

פרשת וירא ד

פרשת חיי שרה ו

פ.ש. לך לך ד

פ. ש. לך לך

פ. ש. בראשית ד' 

בראשית מבוך