פורסם על ידי ב 26 באוקטובר 2013 בתוך דקדוק, כללי, לשון, עברית | תגובה אחת

דפי עבודה מתאימים לחומר של ז-ח

תנועות

שרשים

שורשים ובנינים

שורש זמן וגוף

שורש בנין גוף זמן

פעיל וסביל

עיצורים ותנועות

זמנים1

זיהוי בנין

אהוי1

מבחן1

מבחן 2

בוחן על בנין קל1