פורסם על ידי ב 16 בספטמבר 2013 בתוך דפי חזרה ומבחנים, יהושע, נביא | אין תגובות

דפי חזרה ומבחנים על ספר יהושע

על כל הפרקים של חלוקת הארץ לנחלות - אני לא בחנתי על פרקים י"א - כ"ב אין דפי חזרה ואין מבחנים