פורסם על ידי ב 20 באוגוסט 2013 בתוך יהדות, מועדי ישראל, עשרה בטבת, תשובה | אין תגובות

משל למה הדבר דומה?

למלך שבנה לו ארמון חדש. והיה הארמון מפואר ומיוחד במינו. משנשלמה העבודה, שמח המלך שמחה רבה ורצה שביום חנוכת הבית ישמחו עימו בני המדינה כולה. מה עשה? הכריז בכל הממלכה שביום חנוכת הבית יוכל כל אחד להכנס לבית האוצרות של המלך וליטול משם כאוות נפשו.

מששמעו יועצי המלך את הכרוז, נבהלו מאד. והלא יתמו אוצרות המלך! אמרו זאת למלך, ואף המלך הודה בטעותו, אולם מה יעשה? יעץ לו אחד משריו -  ביום חנוכת הבית, כשיבואו כל אנשי הממלכה ליטול מאוצרות המלך, ימצאו לפניהם, בכניסה לארמון, "לונה פארק" ענק, מלא פתויים ואטרקציות, וכך ישכחו להכנס לארמון, עד רדת החשכה. וכך היה. לונה פארק ענק נבנה בחצר הארמון, ובהגיע היום המיוחל החלו ההמון נוהרים אל הארמון. בראותם את המתקנים הנוצצים ואת כל הדוכנים היפים, שכחו את מטרת בואם, והחלו להשתעשע. והמלך – עומד וצופה מחלונו על האנשים השוטים, המכלים את זמנם בהבלים. והנה מבחין המלך, כי בין ההמון מתהלך גם ידידו הטוב. הצטער המלך צער רב בגינו, והלא חבל שידידו לא ינצל את היום המיוחד ולא יקח מאוצרות המלך. אך כיצד יסב את תשומת ליבו של הידיד, בלי להסב את תשומת ליבם של האחרים? לקח המלך אבן קטנה וידה אותה לכוונו של הידיד. האבן פגעה ברגלו של החבר. והחבר

לקובץ השיעור המלא